Adwentyzm - mity i fakty

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zasada dzień za rok?

Email Drukuj PDF
Adwentyzm podaje, iż kluczem do zrozumienia okresów proroczych z księgi Daniela oraz Apokalipsy jest tzw. zasada "dzień za rok" oparta na dwóch tekstach biblijnych: Lb 14,34 oraz Ez 4,6. W niniejszym studium zapoznam czytelnika z tą właśnie kwestią.

Dzień za rok?

Ellen White w książce "Wielki Bój" w rozdziale 18 na stronie 171 piętnastego wydania w języku polskim napisała poniższe słowa:


Ellen G. White, Wielki Bój, Wydawnictwo "Znaki Czasu", Warszawa, 2011

Proroctwo, które najwyraźniej - jak sądził Miller - określa czas powtórnego przyjścia Chrystusa, znajduje się w Księdze Daniela 8,14: ?Aż do wieczora i do poranku dni dwa tysiące trzysta, a będzie oczyszczona świątynia? (wg ks. Wujka). Postępując zgodnie z zasadą, że Pismo Święte jest samo dla siebie interpretatorem, Miller odkrył, że dzień w symbolicznym proroctwie oznacza rok [por. (IV Mojż. 14,34), (Ezech. 4,6)]. Zrozumiał, że okres 2300 proroczych dni - dosłownie 2300 lat - sięga daleko poza okres czasu przeznaczonego dla Żydów i dlatego nie może dotyczyć świątyni starego przymierza. [1]
 
Natomiast w książce Życie Jezusa w rozdziale 23 na stronie 160 ósmego wydania w języku polskim Ellen White pisze:


Ellen G. White, Życie Jezusa, Chrześcijański Instytut Wydawniczy "Znaki Czasu", Warszawa, 2000

W proroctwach dzień liczony jest za rok [patrz (IV Mojż. 14,34) oraz (Ezech. 4,6)]. Siedemdziesiąt tygodni lub czterysta dziewięćdziesiąt dni to odpowiednik czterystu dziewięćdziesięciu lat. [2]
Na tej podstawie adwentyzm podaje m.in., że:

okres 1260 dni równy jest okresowi 1260 lat,
okres 1290 dni = 1290 lat,
1335 dni = 1335 lat,
2300 wieczorów i poranków = 2300 lat,
3.5 roku = 1260 lat,
42 miesiące = 1260 lat,
1 godzina = 15 dni,
0.5 godziny = 7.5 dnia.

Przyjrzyjmy się tekstom biblijnym, w oparciu o które ? jak przeczytaliśmy z wcześniejszej wypowiedzi Ellen White ? William Miller doszedł do wniosku, że okresy prorocze należy przeliczać według reguły ?dzień proroczy za rok?. Oto pierwszy z dwóch tekstów według przekładu Tysiąclecia:

Lb 14,32-34
Jeśli zaś chodzi o was, to trupy wasze legną na tej pustyni, a synowie wasi będą się błąkali na pustyni przez czterdzieści lat, dźwigając ciężar waszej niewierności, póki trupy wasze nie zniszczeją na pustyni. Poznaliście kraj w przeciągu czterdziestu dni; każdy dzień teraz zamieni się w rok i przez czterdzieści lat pokutować będziecie za winy i poznacie, co to znaczy, gdy Ja się oddalę.
 
A oto drugi tekst, który służy za argument na rzecz zasady ?dzień za rok?. Cytat pochodzi z księgi Ezechiela, który podaję również w oparciu o przekład Tysiąclecia:

Ez 4,1-6
A ty, synu człowieczy, weź sobie tabliczkę glinianą, połóż ją przed sobą i narysuj na niej miasto Jerozolimę. Następnie przedstaw na niej oblężenie przeciwko niemu, zbuduj naprzeciw niego szaniec, usyp naprzeciw niego wał, uszykuj przeciwko niemu obóz [nieprzyjacielski] i ustaw przeciwko niemu tarany dokoła. Potem weź sobie patelnię żelazną i uczyń z niej jakby mur żelazny pomiędzy sobą a miastem i skieruj wzrok swój na nie, tak jakby było oblężone i jakbyś ty je oblegał. To będzie znakiem dla domu Izraela. Połóż się na lewym boku, a ja złożę winę Izraelitów na ciebie. Przez tyle dni będziesz znosił ich winę, przez ile będziesz na nim leżał. Podaję ci lata trwania ich winy w liczbie dni: przez trzysta dziewięćdziesiąt dni będziesz znosił winę pokoleń izraelskich. A kiedy je wypełnisz, położysz się znów na prawym boku i będziesz znosił przewinienia pokolenia Judy przez czterdzieści dni. Liczę ci jeden dzień za każdy poszczególny rok.
 

Proszę zauważyć, że tekst z Lb 14,32-34 mówi o zamianie liczby literalnych czterdziestu dni na symboliczne czterdzieści lat, natomiast tekst z Ez 4,1-6 mówi o zamianie liczby literalnych trzystu dziewięćdziesiętu lat na symboliczne trzysta dziewięćdziesiąt dni. Prezentuję to na poniższym wykresie:


W myśl reguły "dzień za rok" w oparciu o tekst z Lb 14,32-34 wiersz z Ez 4,1-6 powinien być odczytany jako:

"390 literalnych lat" x "360 dni [jeden rok posiada 360 dni]" = "140'400 dni"


W Biblii mamy bardzo wiele różnych proroctw, w których podano różne okresy. Czytamy o okresie:
- pół godziny (Ap 8,1),
- godziny (Ap 17,12),
- kilku dni (Ap 2,10),
- kilku miesięcy (Ap 9,5).
 
Wszystkie powyższe okresy zostały przez adwentyzm przeliczone na lata stosownie do reguły "dzień za rok". Na tej podstawie otrzymujemy:
- okres pół godziny = 7.5 dnia,
- okres jednej godziny = 15 dni,
- okres jednego dnia = 1 rok,
- okres jednego miesiąca = 30 lat.
 
Są jednak w Biblii także proroctwa, w których okresami są konkretne, literalne lata. Spójrzmy tylko na niektóre z nich:
- Rdz 15,13 ? ucisk nasienia Abrama przez 400 lat,
- Rdz 41,27 ? 7 lat głodu,
- 1 Krl 17,1 i Łk 4,25 ? 3.5 roku suszy,
- Jr 25,11 ? 70 lat poddaństwa królowi Babilonu.
 
Czy Biblia potwierdza w powyższych przypadkach regułę "dzień za rok"? Wiemy przecież, że powyższe proroctwa spełniły się w czasie literalnym, czyli tak jak zostało to przepowiedziane (rok = rok). Gdy przyjrzymy się innym okresom proroczym, również dostrzeżemy, że one także spełniły się w sposób dosłowny:
- Rdz 40,12.18.20nn ? trzy dni dla piekarza i trzy dni dla podczaszego,
- 2Krl 20,5 ? trzy dni dla Ezekiasza,
- Jon 3,4 ? 40 dni dla Niniwy,
- Mt 12,40 ? Syn Człowieczy w sercu ziemi trzy dni i trzy noce ? Jon 2,1,
- Mt 17,23 ? zmartwychwstanie Mesjasza trzeciego dnia ? Oz 6,2.
 
Czytelnik sam widzi, że powyższe proroctwa wypełniły się czasowo w sposób literalny, czyli dokładnie w ten sposób, jak zostało to zapisane.


W księdze Apokalipsy znajduje się jeden okres proroczy, który nie został przeliczony przez adwentyzm według zgodnie z regułą "dzień za rok". Tym okresem jest millenium ? tysiąc lat, który występuje w dwudziestym rozdziale Apokalipsy. Zgodnie z regułą "dzień za rok" należałoby przeliczyć ten okres na rzeczywiste lata. Otrzymalibyśmy wówczas 360000 lat. Dlaczego więc adwentyzm nie przelicza konsekwentnie tego okresu zgodnie ze swoimi założeniami?

Adam Gołębiewski
info@jeszcze7000.org

PS W swojej biblioteczce posiadam wszystkie pozycje książkowe, jakie wymieniam poniżej. Jeżeli ktoś z czytelników chciałby się z nimi bliżej zapoznać, proszę o kontakt.


Przypisy:
[1] Ellen G. White, Wielki Bój, s. 171, Wydawnictwo "Znaki Czasu", Warszawa, 2011
[2] Ellen G. White, Życie Jezusa, s. 160, Chrześcijański Instytut Wydawniczy "Znaki Czasu", Warszawa, 2000


Poprawiony: niedziela, 18 sierpnia 2013 10:35  

Jeśli pragniesz być informowany na bieżąco

o nowościach, jakie pojawiają się na tej stronie,

wyślij email na adres: info@jeszcze7000.org

o treści "subskrypcja".