Adwentyzm - mity i fakty

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Adwentyzm - Dz 17,11 - sprawdź i ty

Adwentyzm i Ellen White - Historia, jakiej nie znacie - cz.1

Każde następne pokolenie adwentystów dnia siódmego zatraca znajomość historii swojego Kościoła. Mam za sobą rozmowy z adwentystami, których staż członkowski wynosi grubo ponad 20 lat, i nie znają oni tak podstawowych faktów historycznych, jak np. rozłam w KADS (Kościele Adwentystów Dnia Siódmego) i powstanie w wyniku tego tzw. adwentystów reformowanych, czy choćby historii związanej z powstaniem teologicznej doktryny zamkniętych drzwi.

Więcej…
 

Podziały w chrześcijaństwie

Podziały w chrześcijaństwie - były, są, ale czy będą, to zależy przecież od nas, czyż nie? Natrafiłem na kolejny ciekawy tekst w internecie, który postanowiłem przeczytać i przerobić go na filmik, który prezentuję poniżej.

Więcej…
 

Czy książka "Wielki Bój" zaszkodzi adwentyzmowi?

książka Wielki Bój Ellen G. WhitePewien adwentystyczny pastor głośno zastanawia się nad tym, czy rozdawanie na światową skalę książki "Wielki Bój" autorstwa Ellen G. White nie zaszkodzi adwentyzmowi dnia siódmego.

Więcej…
 

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego a zamieszki w Egipcie

Adwentystyczny serwis informacyjny (ANN) podaje (15 sierpnia 2013), że lokalny Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w miejscowości Asjut w Egipcie został spalony podczas ulicznych zamieszek.

Więcej…
 

Biblia a nauka

Biblia a nauka - czy można to jakoś powiązać ze sobą? Postanowiłem przeczytać pewien dość interesujący tekst, jaki znalazłem w internecie, dotyczący tej właśnie kwestii i opublikować jako filmik.

Więcej…
 

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego a zasada „dzień za rok” – odpowiedź na moje opracowania

Na początku sierpnia 2013 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wystosował odpowiedź na moje argumenty przeciwko zasadzie "dzień za rok", wyznawanej i głoszonej przez adwentystów. Autorem polemiki jest web-pastor Stanisław Niedziński. Odpowiedź tę przytaczam w całości. Swoje komentarze zamieszczam w tekście, wyraźnie to zaznaczając.

Więcej…
 

Adwentyści dnia siódmego: Dzień Pojednania od 1844

Adwentyści dnia siódmego nauczają, iż od roku 1844 żyjemy w czasie niebiańskiego Dnia Pojednania (hebr. Jom Kippur), kiedy to świątynia niebiańska jest oczyszczana według adwentystycznej interpretacji Dn 8,14. Czy rzeczywiście Jezus, arcykapłan według porządku Melchizedeka, rozpoczął ostatnią fazę Swojej kapłańskiej posługi dopiero w roku 1844, jak widziała to w kilku wizjach Ellen White? Odpowiedzmy na to pytanie.

Więcej…
 

Dokąd wstąpił Jezus po Swoim wniebowstąpieniu?

Adwentyści dnia siódmego wierzą, że w roku 1844 Jezus przeszedł z miejsca świętego do miejsca najświętszego niebiańskiej świątyni. Ellen White (1827-1915) – nieżyjąca już prorokini Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – otrzymała w tym celu nawet wizję, w której widziała Jezusa wkraczającego „poza zasłonę” do miejsca najświętszego świątyni w niebie. Pytanie, na jakie musimy sobie odpowiedzieć, brzmi: czy Bóg ma cokolwiek wspólnego z datą 1844 oraz z wizją Ellen White. W niniejszym opracowaniu skupię się wyłącznie nad kwestią: dokąd udał się Jezus po wniebowstąpieniu – do miejsca świętego czy do najświętszego?
Więcej…
 

Proroctwo o 70 tygodniach a zasada dzień za rok

Po lekturze moich wcześniejszych opracowań, jakie prezentuję na niniejszej stronie internetowej, nasuwa się Czytelnikowi prawdopodobnie pytanie dotyczące tego, jak zatem powinniśmy liczyć proroctwo z dziewiątego rozdziału księgi Daniela i, skoro zasada dzień za rok żadną biblijną zasadą nie jest, o czym wcześniej pisałem, w jaki sposób otrzymać okres 490 lat z okresu 70 tygodni?
Więcej…
 

Adwentyzm i adwentyści dnia siódmego - moje spojrzenie

Adwentyzm jest religią, posiadającą konkretne prawdy wiary. Przedstawia on całemu światu swoją własną koncepcję interpretacji proroctw zwłaszcza z księgi Daniela oraz Apokalipsy świętego Jana. Na zewnątrz wszystko w adwentyzmie jest poukładane i dopięte na ostatni guzik. A co w środku? Mało kto, nawet sami adwentyści dnia siódmego nie chcą tam zaglądać. Ja również, jako adwentysta dnia siódmego, przez niecałe dziesięć lat poznawania i głoszenia poselstwa adwentystycznego chciałem wierzyć, że jest on wyznaniem, które nie ma sobie równych i że jest to - jak sam mówi o sobie - Boża resztka.
Więcej…
 

Stany Zjednoczone i papiestwo - 12 i 13 rozdział księgi Apokalipsy

Adwentyści dnia siódmego nauczają, że zwierzęciem wstępującym (a nie wychodzącym) z morza jest papiestwo, natomiast zwierzęciem wstępującym z ziemi są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Przyjęte założenia przez adwentyzm, jak choćby "zasada dzień za rok" lub rozpoczęcie się supremacji papieskiej w roku 538, co zostało już przeze mnie wcześniej wykazane, iż założenia te nie mogą ostać się ani w oparciu o Biblię, ani o historię, próbują podtrzymać nową doktrynę adwentystyczną o Ameryce oraz o zadaniu śmiertelnej rany papiestwu. Sprawdźmy więc, co tak naprawdę mówi nam 13 rozdział księgi Apokalipsy.
Więcej…
 

'Odcięto' czy 'ustalono'?

Adwentyzm m.in. na podstawie jednego hebrajskiego słowa stworzył doktrynę, która łączy proroctwo o 70 tygodniach z proroctwem o 2300 wieczorach i porankach z księgi Daniela. Tym słowem jest hebrajskie "chatak" użyte tylko raz w Biblii w wersecie Dn 9,24. Zapraszam do zapoznania się z niniejszym opracowaniem, które daje odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście chodzi o 'odciętych' 70 tygodni.
Więcej…
 

Dn 8,14 - 2300 wieczorów i poranków - wizja mareh czy hazon?

Temat, jaki zamierzam w niniejszym opracowaniu przybliżyć czytelnikowi, nie jest tematem łatwym. Rzadko bowiem zdarza się, aby ktoś spośród adwentystów studiował księgę Daniela tak głęboko. Jednak takie głębokie studium jest bardzo potrzebne, aby sprawdzić, czy tak się rzeczywiście sprawy mają; albowiem - jak to się mawia (i słusznie!) - diabeł tkwi w szczegółach (Dz 17,11).
Więcej…
 

Zasada dzień za rok?

Adwentyzm podaje, iż kluczem do zrozumienia okresów proroczych z księgi Daniela oraz Apokalipsy jest tzw. zasada "dzień za rok" oparta na dwóch tekstach biblijnych: Lb 14,34 oraz Ez 4,6. W niniejszym studium zapoznam czytelnika z tą właśnie kwestią.
Więcej…
 

Adwentyści dnia siódmego a zaćmienie słońca z 1780r.

Adwentyści dnia siódmego głoszą, że wypełnieniem jednego z kilku znaków poprzedzających powtórne przyjście Chrystusa (które miało nastąpić między rokiem 1843 a 1844), było budzące grozę zaćmienie słońca w roku 1780 w regionie amerykańskiej Nowej Anglii. W odrębnych opracowaniach przedstawiam kwestie związane z innymi znakami; tu jednak prezentuję czytelnikowi wyłącznie kwestię związaną z owym zaćmieniem słońca.
Więcej…
 

Adwentyści dnia siódmego a spadanie gwiazd z 1833?

Adwentyści dnia siódmego głoszą, że wypełnieniem jednego z kilku znaków poprzedzających powtórne przyjście Chrystusa (które miało nastąpić między rokiem 1843 a 1844), było bardzo znamienne spadanie gwiazd w roku 1833. W odrębnych opracowaniach przedstawiam kwestie związane z innymi znakami; tu jednak prezentuję czytelnikowi wyłącznie kwestię związaną z owym spadaniem gwiazd.
Więcej…
 

Adwentyści dnia siódmego a najstraszniejsze trzęsienie ziemi z 1755

Adwentyści dnia siódmego głoszą, że wypełnieniem jednego z kilku znaków poprzedzających powtórne przyjście Chrystusa (które miało nastąpić między rokiem 1843 a 1844), było trzęsienie ziemi w Lizbonie w 1755 roku. W odrębnych opracowaniach przedstawiam kwestie związane z innymi znakami; tu czytelnik dowie się jednak czegoś więcej na temat tego właśnie trzęsienia ziemi.
Więcej…
 

Adwentyści dnia siódmego a podbicie Ostrogotów w 538

Adwentyści dnia siódmego w wykorzenieniu trzeciego rogu z Dn 7,8 upatrują wypędzenie ariańskich Ostrogotów - wraz z ich podbiciem - z Rzymu w roku 538 n.e. Jak już czytelnik pewnie zauważył, data ta jest bardzo ważna dla adwentyzmu. Po pierwsze wyznacza ona rozpoczęcie się tzw. supremacji papieskiej, po drugie twierdzi się, że podbicie Ostrogotów w tym konkretnym roku umożliwiło papiestwu prowadzenie supremacyjnej polityki. Mimo że obie kwestie już wcześniej zostały przeze mnie omówione (i udowodnione zostało, iż w roku 538 nic takiego się nie wydarzyło), w niniejszej pracy zapoznam czytelnika z tym, co historia mówi o Ostrogotach oraz o wydarzeniach z tego okresu.
Więcej…
 

Cezaropapizm, czyli papież urzędnikiem w ręku cesarza

Adwentyzm bardzo mocno akcentuje to, iż w roku 538 papież mógł w pełni korzystać z prawa o prymacie biskupstwa rzymskiego nadanego mu przez Justyniana. Swoją drogą we wcześniejszych artykułach wykazałem, że prawo to (Nowela 131) pochodzi z roku 545. Czy faktycznie papież mógł stanąć ponad cesarzem po roku 538, kiedy to - według adwentyzmu - rozpoczęła się 1260-letnia supremacja papieska? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się pojęciu, które przez historyków określone zostało jako cezaropapizm. Niech przemówią fakty.
Więcej…
 

Nowela nr 131 Justyniana - treść

W niniejszej pracy prezentuję czytelnikowi te treści - wraz z ich kontekstem - z Noweli 131, pochodzącej z 545r. n.e., które adwentyzm szczególnie podkreśla w swoich eschatologicznych interpretacjach. 
Więcej…
 

Nowela nr 131 Justyniana - data publikacji

Czy nie jest zastanawiające, że tak trudno jest odnaleźć w adwentystycznych materiałach informacji na temat Noweli o numerze 131, wydanej przez cesarza Justyniana, która - według adwentyzmu - dowodzić ma tego, iż rok 538 n.e. stał się początkiem tzw. supremacji papieskiej? Jeżeli Nowela 131 jest faktycznie jednym z solidnych filarów adwentystycznej interpretacji odnośnie roku 538 n.e., to dlaczego informacja ta jest chowana między wierszami zamiast akcentować ją jako coś niepodważalnego? A może jest tak, że jednak coś tu nie gra? W niniejszej pracy omawiam kwestię związaną z datą publikacji Noweli 131, co najwyraźniej zostało przeoczone w adwentyzmie. Przyjrzyjmy się zatem temu bliżej.
Więcej…
 

Oficjalne stanowisko adwentyzmu

Zapoznajmy się z oficjalnym nauczaniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego odnośnie daty 538r. n.e., która dla adwentystów dnia siódmego jest bardzo znacząca ze względu na ich specyficzne eschatologiczne interpretacje, które sukcesywnie będą na tej stronie prezentowane.
Więcej…
 

Jeśli pragniesz być informowany na bieżąco

o nowościach, jakie pojawiają się na tej stronie,

wyślij email na adres: info@jeszcze7000.org

o treści "subskrypcja".